Rehabilitación de edificios

Estudi tècnic, artístic i històric previ a qualsevol actuació.

Tècniques especialitzades executades per restauradors.

Motlles i rèpliques d'ornaments, frescos, neteges, pedra, etc ...

Instal·lació electrostàtica per l'allunyament d'aus.