Rehabilitación de fachadas en Barcelona
  • - Estudi pressupostari.
  • - Anàlisi del projecte i viabilitat.
  • - Planificació, organització i execució de l'obra.
  • - Comprovació d'amidaments i replantejaments.
  • - Realització de certificacions i controls de costos.
  • - Control del calendari d'intervencions.
  • - Execució del control de qualitat, mitjançant la redacció i seguiment del Pla de Seguretat, Qualitat i Medi Ambient.