Instalaciones comunitarias

Adequació / Substitució d'instal·lacions comunitàries segons normatives vigents.

Electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, evacuació de fums per patis interiors, baixants d'aigües residuals.

Integració de captació solar per ACS.

Concentració de màquines d'aire condicionat.