PROSS, RECUPEREM QUALITAT

Especialistes en rehabilitació i restauració d'edificis.

A Pross oferim un servei integral

Diagnòstic de patologies.

Assessorament tècnic.

Informes i projectes tècnics.

Direcció d'obres.

Gestió i execució d'obres.

A Pross ajudem al client

Tramitem les sol·licituts per a diferents subvencions.

Gestionem la publicitat a les bastides.

Facilitats per a finançar l'obra.

A Pross oferim qualitat

Equip professional amb extensa experiència.

L'experiència ens aporta una gran capacitat d'anàlisi.

Habilitat per a coordinar els diferents especialistes.

A Pross escoltem i expliquem

Reunions periòdiques amb el Client i la Direcció Facultativa.

Realització d'un exhaustiu seguiment del projecte, avaluant la bona execució.

A Pross, seguretat

Inspeccions de l'obra amb tècnics de seguretat i prevenció.

Control del muntatge i desmontatge de la bastida.

Manteniment dels espais de l'obra nets.

A Pross cuidem l'entorn

Projectem i actuem sota criteris d'eficiència i sostenibilitat.

Gestionem el reciclatge de residus.

Proposem materials amb criteris mediambientals.

A Pross tenim un compromís

Industrials òptims per a cada actuació.

Respectem el calendari presentat.

Satisfacció general al finalitzar l'obra.

Rehabilització d'edificis